wat doen wij

 

 

 

Er zijn veel verschillende soorten psychotherapie en psychotherapeuten. Voor de ene cliënt is het doel om gelukkig(er) te worden, de andere is al tevreden wanneer hij/zij het hoofd boven water kan houden.

 

 

 

psychotherapie

Psychotherapie is stilstaan bij verschillende vragen, als:

 • Hoe wil en kan ik mijn leven richting geven en hoe kan ik hindernissen die ik onderweg tegenkom overwinnen?
 • Hoe kan ik mijn gevoel en gevoelens serieus nemen, zonder mijn verstand erbij te verliezen?
 • Zijn de vragen 'wat wil ik' en 'wat kan ik' misschien toch belangrijker dan de vraag 'wat moet ik' ?
 • Verwacht ik van mijzelf het juiste, of schiet ik door in het perfecte van mijzelf te verwachten?
 • Wat is mijn manier om met verlies en met rouw om te gaan?
Een psychotherapeut helpt bij het oplossen van psychische problemen of klachten, die je zelf alleen niet kunt oplossen.
 
 

EMDR (traumatherapie)

Soms maak je ingrijpende dingen mee, die je zelfvertrouwen en de manier waarop je naar jezelf kijkt zeer negatief kunnen beïnvloeden (trauma). Na verloop van weken/maanden kan de tijd helend werken. Praten is voor velen een goede manier om dingen te verwerken. Bij een kleine gebeurtenis kan een paar keer al voldoende zijn, bij wat ingrijpendere gevallen zal dat wat vaker nodig zijn.


Maar...

 • Soms lijkt de tijd weinig helend te werken. Dan voelt het nog als de dag van gisteren dat de traumatische ervaring gebeurde, terwijl het misschien al enige tijd geleden heeft plaats gevonden.
 • Soms geeft praten geen opluchting, ben je geen prater of kun je met je verstand de dingen wel beredeneren, maar zegt je gevoel iets heel anders.
EMDR is dan zeker een stap dichter bij de oplossing. Meer informatie over EMDR als traumatherapie kunt je lezen op de de website: www.emdr.nl
 
 

gezins- & relatietherapie

Mensen kunnen individuele gesprekken voeren met een psycholoog, maar er zijn ook situaties waarin het vanzelfsprekender is om samen met je partner gesprekken aan te gaan. Het komt zelfs voor, dat een heel gezin in therapie gaat. De nadruk ligt dan op de daadwerkelijke omgang met elkaar, en hoe je dat in de toekomst graag zou willen. Om te leren elkaar op een positieve manier te ondersteunen, in plaats van elkaar af te breken.


Ook als er al besloten is om te stoppen met een relatie kan een relatietherapeut helpen om, door middel van gezamelijke gesprekken, het respect voor elkaar te bewaren. Helpen om elkaar los te kunnen laten en elkaar niet te hinderen in de vooruitgang. Om geen gevecht met elkaar aan te gaan, maar elkaar te steunen in het besluit.

 

 

werkwijze

Aanmelding kan (na het verkrijgen van een verwijzing van de huisarts) via het telefoonnummer van de praktijk (06-10383089), via het email-adres (info@wellbevinden.nl) of via deze site (contact). De wachttijd voor een 1e gesprek is vaak relatief kort (zie eerder op deze site). Je kunt als je dit prettig vindt een partner, familielid of eerdere hulpverlener meevragen. Daar hoef je van tevoren geen overleg over te voeren.

In een 1e gesprek kun je ondermeer nagaan of er sprake is van een klik en je voldoende vertrouwen in de persoon en de benadering van mij hebt om door te gaan. Zo niet dan overleggen we over een oplossing. Na 1 of 2 (intake)gesprekken hebben we vaak wel duidelijk wat er aan de hand is, van welke diagnose we uit moeten gaan en wat mogelijkheden voor behandeling zijn. In een behandelplan wordt dit in (hopelijk begrijpelijke) taal samengevat en indien de inhoud in jouw ogen kloppend, duidelijk en volledig is, vastgesteld. We overleggen of en in welke mate we de huisarts zullen informeren.

In het begin wordt er tevens een klachtenlijst aangeboden, die we tijdens of na de behandeling opnieuw zullen afnemen, zodat we veranderingen en hopelijk verbetering kunnen verduidelijken. Incidenteel kan er gebruik gemaakt worden van informatie die digitaal (via de computer) kan worden doorgenomen tussen de gesprekken in. Ook tijdens de behandeling kan je, indien je dit wenst, iemand mee vragen op gesprek.

In overleg met jou wordt bekeken of er sprake is voldoende vooruitgang en wanneer vermindering of beëindiging van gesprekken gewenst is. Bij afsluiting gaat er, indien jij dit akkoord vindt een afsluitend verslag naar de huisarts.

 

 

waarneming en crisis

In de zorggroep Noordelijke Maasvallei (www.psygroepmaasvallei.nl) hebben de aangesloten psychologenpraktijken hun waarneming geregeld bij vakanties, langdurige ziekte en afwezigheid. Op de voicemail van het praktijktelefoonnummer (06-10383089) wordt aangegeven bij welke collega je kan aankloppen.

Bij een onmiddelijke crisis kun je allereerst contact opnemen met je huisarts en bij zijn of haar afwezigheid met een van de onderstaande nummers:

 • Huisartsenpost Venlo/Venray: 0900 8818
 • Huisartsenpost Boxmeer: 0900 8880
 • GGZ-crisisdienst Land van Cuijk en Noord Limburg: (0485) 847 250
 • GGZ-crisisdienst Venlo: (088) 114 94 94
 • Spoedeisende Hulp Viecuri: (077) 320 58 10
 • Spoedeisende Hulp Maasziekenhuis Pantein: (0485) 845 000