wachttijd

Op dit moment neem ik zowel mensen in behandeling met een verwijzing voor Specialistische GGZ als mensen met een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ.

 

Aanmeldingswachttijd
Dit is de wachttijd vanaf het moment dat de cliënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor een afspraak tot de datum dat de intake plaatsvindt.
Deze bedraagt momenteel max 24 weken.
 

Behandelingswachttijd

Dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling.

Er is geen behandelingswachttijd.

 

De wachttijd is niet afhankelijk van waar je als cliënt verzekerd bent. Tevens is er met betrekking tot de wachttijd geen verschil tussen de hoofddiagnosegroepen (de klacht, waarvoor je je aanmeldt).

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met mij, of je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Datum van de laatste actualisatie van de bovengenoemde wachttijden: 13 februari 2024

 

kosten

Bij de huisarts kun je tegenwoordig 2 soorten verwijzingen krijgen: Generalistische Basis GGZ; dit is bedoeld voor lichte tot matige psychische klachten (en bestaat uit ongeveer 8 á 9 gesprekken) en Specialistische GGZ; dit is bedoeld voor ingewikkelde tot zware psychische klachten (aantal en frequentie gesprekken in overleg te bepalen). In beide gevallen geldt je eigen risico (in 2024 is dit €385), dat je elk jaar voor alle zorg bij je zorgverzekering moet betalen, tenzij je dit al bij een andere behandeling aangesproken hebt. Je hebt wel een verwijzing van je huisarts (of andere arts) nodig. Deze beoordeelt (eventueel samen met de praktijkondersteuner) welke zwaarte van zorg passend is. Vraag bij twijfel over vergoedingen duidelijkheid bij je zorgverzekering. Met de meeste zorgverzekeringen hebben wij een zorgovereenkomst gesloten. Mocht je liever buiten zorgverzekeraars om behandeld willen worden en zelf je behandeling willen bekostigen dan reken ik €106 per sessie.
 
Helaas heeft de politiek enkele jaren geleden besloten om echtpaar- en relatietherapie uit de basisverzekering te halen en wordt dit niet meer vergoed. Als tarief reken ik €106 per sessie; €53 per persoon. In sommige aanvullende verzekeringen is deze vorm van behandeling nog wel opgenomen. Raadpleeg hierover je zorgverzekering.
In sommige gevallen is er echter een sterke samenhang met individuele problematiek en kan deze leiden tot een moeilijk lopende relatie, waaraan ook (mede) aandacht moet worden gegeven. Wanneer de huisarts het hiermee eens is, kan in dit geval wel een beroep op de basisverzekering van één van de partners worden gedaan.
 
In verschillende psychologen praktijken moet een cliënt, wanneer hij een afspraak vergeet of op het laatste moment afzegt (korter dan 24 uur van tevoren) een "no-show" bedrag rechtstreeks aan de behandelaar betalen. Dit mag namelijk niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Ik heb besloten hier geen gebruik van te maken. Vergeten is menselijk, niemand is perfect. Wel ga ik ervan uit, dat je zorgvuldig met je afspraken omgaat en me informeert als een afspraak niet door kan gaan. Mocht er sprake zijn van erg onzorgvuldig gedrag dan zullen we hier aanvullende afspraken over maken.
 

zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars waar in 2022 contracten mee zijn afgesloten:
  • CZ (waaronder Nat. Nederlanden en OHRA)
  • Achmea (waaronder Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea)
  • VGZ (waaronder Univé zorg, IZA, IZZ en UMC)
  • ASR (waaronder Ditzo, De Amersfoortse, Aevitae)
  • DSW (waaronder Stad Holland en In Twente)
  • Caresq (waaronder Promovendum en IptiQ)
  • Salland
  • ONVZ (waaronder VvAA, PNO)
  • OWM (waaronder ZenZ)
  • Met Menzis (waaronder Anderzorg, PMA en Hema) heb ik dit jaar geen overeenkomst. Zij stelden als enige zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden. 

Incidenteel heeft een zorgverzekering beperkingen vastgesteld in het aantal te behandelen cliënten per jaar (omzetplafond) en kan het voorkomen, dat iemand aan het eind van een jaar niet terecht kan. Met name bij CZ en VGZ kan dit nog wel eens het geval zijn. In dat geval richt je je naar deze zorgverzekeraar, die hier vervolgens een oplossing voor zal zoeken en mogelijk een alternatieve praktijk zal voorstellen.

 

privacy en rechten

Er op kunnen rekenen, dat de dingen, die je in een gesprek vertelt, vertrouwelijk blijven, is één van de belangrijkste rechten in de psychotherapie. Als gevolg van dit “beroepsgeheim” wordt er geen informatie over je verstrekt zonder je expliciete instemming. Zo wordt bij aanvang en afronding van de behandeling je huisarts en verwijzer kort geïnformeerd. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, is het belangrijk dit duidelijk aan te geven. Afspraak kan ook zijn, dat er pas iets over je wordt bekend gemaakt, nadat je dit eerst zelf hebt gelezen en je dus weet wat er over je geschreven wordt.  Ook wordt de zorgverzekeraar geïnformeerd over je diagnose, tenzij je besluit een beroep te doen op de zgn. privacyverklaring. Tenslotte heb je het recht om je dossier in te zien. Na 15 jaar wordt dit niet langer bewaard.
In mei 2018 wordt er door de wetgever aanvullende eisen gesteld over privacy.
 

klachten

'Als je tevreden bent, zegt het voort; als je ontevreden bent, zeg het vooral tegen mij, luidt ongeveer een ouderwets gezegde.
Bij klachten verzoek ik je allereerst dit met mij te bespreken. Komen we niet tot een oplossing dan kun je je vervolgens richten tot de klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging  het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) of tot het medisch tuchtcollege.
 

kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2022 moet elke zorgaanbieder een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben. 

 

kwaliteitsstatuut historie (1).pdf